دانلودرمان مولود

دانلودرمان مولود نوشته ناهید شمس (مهرین فر)

خلاصه:

بخشی از رمان:

 

حقیقت آینه ای در دست خداوند بود که بر زمین افتاد و هزار تکه شد و هر تکه آن دست یک نفر اتفاد، هر کس چهره خود را در آینه دید ،فکر کرد حقیقت این است که نمیدانست این آینه هزار تکه شده و هر تکه آن دست یک نفر است. لحظه ای برگردیم و به آینه روبرویمان دقیق بنگریم آیا حقیقت همانی است که من میبینم و یا شاید حقیقت آنی است که تو در آینه می نگری! حقیقت همانی است که در قلب و روح مان می نشنید. بدون کوچکترین تلنگری بر وجدانمان! با خود می اندیشم شاید حقیقت همان خورشیدی است که خداوند روز اول افریدش!انر

و یا دریایه نا آرامی که هزاران نا آرامی در دلهش نهفته است! و هدیه روز دوم خداوند می باشد!

روز سوم صدا را آفرین تا کلمات زیبا و گرمی را که در قلـ ـبمان حس میکنیم نثار یکدیگر نمائیم!

گلها با رنگهای زیبا می فهمید و می شکفند و پروانه ها با بالهای الوانشان بر فراز آنها می رقصند رنگ و حیوانات آفرینش روز چهارم و پنجم می رویند. 

و بالاخره در اوج ظرافت و احساس انسان را خلق کرد تا رو به کرانه های آبی عشق بایستیم. تا دل را به هوای بهار بیدار کنیم..تا باورمان شود در هر فصلی بهار میتواند حضور پیدا کند!

 

ژانر:عاشقانه،اجتماعی

 

 

تعدادصفحات:396


مهدرمان
منبع این نوشته : منبع
حقیقت ,آینه ,خداوند ,شاید حقیقت ,حقیقت همانی ,دانلودرمان مولود